Equatorial Guinea

 

Home

Michel

1977

South American Fauna

1255

130 E

Galapagos Giant Tortoise (Chelonoidis nigra)

S 273 (1255)

 

1968 >>

Michel

1998

Fauna

1861

400 FCFA

unidentified Sea Turtle

1862

400 FCFA

Nile Monitor (Varanus niloticus)

1863

400 FCFA

African Rock Python (Python sebae)