Squamata    Sauria    Cordylidae    -

Cordylus LAURENTI, 1768

 

Home

Cordylus cordylus (LINNAEUS, 1758)
Cape Girdled Lizard

South Africa

 


 


Cordylus giganteus SMITH, 1844
Giant Girdled Lizard

South Africa


Cordylus vittifer (REICHENOW, 1887)
Transvaal Girdled Lizard

Botswana, South Africa, Swaziland


Cordylus warreni (BOULENGER, 1908)
Warren’s Girdled Lizard

Mozambique, South Africa, Swaziland


Cordylus jordani (PARKER, 1936)
Jordan’s Girdled Lizard

Namibia