Squamata    Ophidia    Boidae    Boinae

Candoia GRAY, 1842

 

Home

Candoia bibroni (DUMÉRIL & BIBRON, 1844)
Bibron’s Pacific Boa

Indonesia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, New Caledonia (France), Wallis and Futuna (France), Tokelau (N.Z.), Samoa, American Samoa (U.S.)

 


Candoia carinata (SCHNEIDER, 1801)
Common Pacific Boa

Indonesia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tokelau (N.Z.), Samoa, American Samoa (U.S.)