Anura    -    Bufonidae    -

Anaxyrus TSCHUDI, 1845

 

Home

Anaxyrus baxteri (PORTER, 1968)
Wyoming Toad

United States of America

 


Anaxyrus terrestris (BONNATERRE, 1789)
Southern Toad

United States of America


Anaxyrus retiformis (BONNATERRE, 1789)
Sonoran Green Toad

United States of America, Mexico